Skatt på personalbilletter

Skatt på personalbilletter, åpent brev til Finansdepartementet, 31/12 – 20 Fra og med 1. januar 2021 vil fritidsreiser med tog være skattepliktig. I den forbindelse reiser det seg noen spørsmål som våre arbeidsgivere innen jernbanesektoren […]