Viktige endringer i trafikkreglene på jernbane!

Ombordansvarlig igjen fullverdig sikkerhetsbarriere fra 16. juni. Delta Jernbane har lenge jobbet med å styrke sikkerheten på såkalte «K-stasjoner». Den ble etter vårt syn kraftig svekket under forrige revidering av trafikkreglene for Jernbane (TJN) sommeren […]