Åpent brev til Jernbanedirektoratet

I slutten av forrige måned ble det kjent at Flytoget var «foretrukken avtalepart» for «Østlandet 2», som omhandler de raske togene som utgjør den såkalte «timinuttersfrekvensen» mellom Asker og Lillestrøm: Linjene L12, L13, L14, samt […]