Foreslår å kutte ut Personalbilletten

Jernbanedirektoratet foreslår i en utredning å kutte ut fribillettordningen for nye ansatte i jernbanen – Ikke aktuelt for Delta Jernbane. Direktoratet peker på at ordningen er kostbar, men det skyldes utelukkende oppsplittingen som Jernbanereformen har […]