Tilsynssak mot Bane NOR

Delta Jernbane har lenge vært sterkt uenige i sommerens endringer knyttet til Ombordansvarliges rolle i togframføringen. Endringer som vi mener svekker sikkerheten på jernbanenettet. Etter 16. juni, ble togets konduktør og «Ombordansvarlig» fratatt sin rolle […]