Delta Jernbane – Årsberetning 2018

Nok et begivenhetsrikt og spennende år er over i historien og, nær sagt som vanlig, har Jernbanereformen spilt en sentral rolle. Vi har et nytt år med vekst i medlemstallet. Det er nok en gang solid oppgang i medlemstallet i Bane NOR. For øvrig er det små endringer i de andre medlemsbedriftene.