Jerbanereformen – et feilskjær

Ikke før har Samferdselsminister Knut Arild Hareide forsvart den feilslåtte Jernbanereformen, så kommer en av arkitektene bak den, Linda Hofstad Helleland på banen med sin eventyrhistorie om nevnte reform. Tallet 12 milliarder kroner har vært […]